DISPONUJEME NAJNOVŠOU TECHNOLÓGIOU SPRACOVANIA ODPADU. PONÚKNITE NÁM SVOJ ODPAD.

Slide background

na stránkach spoločnosti RECYCENTRUM, a.s.

Vitajte

Slide background
Slide background
eu-loga

Poslanie spoločnosti

Firma RECYCENTRUM, a.s. sa rozhodla proces recyklácie odpadov z plastov a ich následné zhodnotenie do finálnych výrobkov maximálne racionalizovať a optimalizovať sofistikovaným procesom, čoho výsledkom je komplexný súbor technológie.

 

Základné informácie

Spoločnosť RECYCENTRUM, a.s. bola založená v roku 2007 ako obchodná spoločnosť s víziou vytvorenia najväčšieho a najmodernejšieho recyklačného centra v regióne spojeného so zhodnocovaním odpadov do finálnych produktov.

Spoločnosť úspešne získala nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životného prostredia, čo naštartovalo realizáciu výstavby celého výrobného závodu.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa