Predstavenie spoločnosti

 

Spoločnosť RECYCENTRUM, a.s. bola založená v roku 2007 ako obchodná spoločnosť s víziou vytvorenia najväčšieho a najmodernejšieho recyklačného centra v regióne spojeného so zhodnocovaním odpadov do finálnych produktov.

Spoločnosť úspešne získala nenávratný finančný príspevok z operačného programu Životného prostredia, čo naštartovalo realizáciu výstavby celého výrobného závodu.

Rozhodnutie o vybudovaní recyklačného centra plastových odpadov s ich následným zhodnotením vo finálnych produktoch vychádza zo skutočnosti, že spoločnosť RECYCENTRUM, a.s. má záujem rozvíjať do budúcnosti svoju činnosť a v rámci tejto oblasti vidí na trhu Slovenskej republiky voľný priestor.

Nový majiteľ prehodnotil pôvodný výrobný zámer spoločnosti a zmenil časť technologických liniek z pôvodných trojvrstvových na päťvrstvové.

Recyklácia
Zhodnocovanie
Výroba
Technológie

Poslanie

Firma RECYCENTRUM, a.s. sa rozhodla proces recyklácie odpadov z plastov a ich následné zhodnotenie do finálnych výrobkov maximálne racionalizovať a optimalizovať sofistikovaným procesom, čoho výsledkom je komplexný súbor technológie.