Vstupný materiál

NÁKUP PLASTOVÉHO ODPADU

Komunálny plastový odpad (post – consumer) – plastový odpad na báze polyméru PE, najčastejšie sa jedná o plastové fólie, odnosné tašky, plastové obaly, ktoré nie sú kontaminované biologickými alebo inými nebezpečnými látkami.

Technologický plastový odpad (post–industrial) vzniká pri výrobnej činnosti: odrezky, nepodarky alebo je to odpad z priemyselných obalov.

PRIMÁRNY GRANULÁT

Základným vstupným materiálom na výrobu PE fólií je primárny PE granulát vyznačujúci sa vysokou čistotou polyméru (LDPE, LLDPE, HDPE). PE granulát najvyššej kvality je nakupovaný z viacerých petrochemických závodov v rámci Európy.